Skip to content

Välkommen till Helsingborgarnas klimatavtal – ett medborgarinitiativ

514 helsingborgare har skrivit på för klimatet.

Gör det du också.

Detta skriver du på.

Kräv en förändring.

Du visar att du vill att våra politiker tar klimatfrågan på allvar. Ju fler vi blir som skrivit på desto större skillnad kan vi göra.

Gör en förändring.

Du väljer en förändring du vill göra i din vardag för att leva hållbarare.

Helsingborgarnas klimatavtal är religiöst och partipolitiskt obundet. Vi är ett medborgarinitiativ som jobbar för att Helsingborg ska bli en grönare stad och uppnå klimatmålen. Genom att skriva på är du med och skapar den förändringen.

Vår vision är

Ett Helsingborg där alla innevånare har en hållbar livsstil för klimatet, miljön och sig själva. 2030 är Helsingborg en grön stad där invånarna är friska, mår bra, lever i balans och känner gemenskap med varandra. Helsingborgarna har tillsammans byggt en stad där det är lätt att umgås och leva hållbart. Helsingborgarnas klimatavtal är första steget i att tillsammans skapa detta.

Vårt uppdrag är

  • Påverka
  • Utbilda
  • Engagera

På så vis åstadkommer vi ökad medvetenhet och förändrat beteende hos helsingborgarna.

Barn har rätt att känna hopp inför framtiden.

Det kan kännas orättvist att alla barn och unga som växer upp idag har en framtid som påverkas så mycket av vad vuxna gör och har gjort. Men det är häftigt att veta att vi alla kan vara del av lösningen och skapa en framtid som vi alla kan leva och må bra i.

Läs mer om klimatavtalet i media.

Vi är väldigt glada att klimatavtalet har lyfts av flera lokala medier. Vi jobbar även aktivt med att skicka in insändare som lyfter aktuella frågor inom klimatområdet.