130 helsingborgare har skrivit på för klimatet.

– gör det du också.

Varför behövs ett lokalt avtal?

2030 är Helsingborg en grön stad där invånarna är friska, mår bra, lever i balans och känner gemenskap med varandra. Vi har tillsammans byggt en stad där det är lätt att umgås och leva hållbart. Helsingborgarnas klimatavtal är första steget i att tillsammans skapa detta.

Klimatfrågan rusar upp i topp för livsavgörande frågor. Helsingborg har lagt en mer ambitiös plan än de flesta andra kommuner, men kommunen behöver vår hjälp. 

Låt oss berätta om våra tankar och hur du kan medverka till att göra Helsingborg till en hållbar och välmående stad för framtiden; för oss, våra barn och våra barnbarn. Helsingborgarnas klimatavtal är första steget i att tillsammans skapa detta.

Vi helsingborgare kan nämligen göra två viktiga saker. Dels kan vi skapa opinion och tryck på våra politiker att fatta fler viktiga beslut. Dels kan vi i liten skala, i vår vardag, ändra våra rutiner och beteenden. Det gör skillnad. 

Du behövs!

Vi behöver alla dra vårt strå till stacken genom att börja göra de förändringar i vår vardag som krävs. Dessutom, ju fler vi är som vill vara med ju större skillnad kan vi göra och desto mer kan vi kräva från kommunen och våra politiker. Därför har vi tagit fram Helsingborgarnas klimatavtal.

Avtalet är ett sätt att säga att du vill hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle. Vi tror att vägen framåt är genom att hela tiden göra små och stora förändringar i vardagen. Som ett första steg kan du gå in på www.klimatkontot.se eller www.svalna.se. Där får du hjälp med att ta reda på hur din klimatpåverkan är just nu och kan utifrån den välja ut de förändringar du vill börja göra.

Du väljer själv vad ditt avtal ska innehålla. Små eller stora steg i rätt riktning gör skillnad.

När du dina första mål är klara och känns som en naturlig del av din vardag, då är det dags att välja nya!

Varför behövs ett lokalt klimatavtal?

För att skapa ett mer hållbart samhälle har Helsingborg stad tagit fram en klimat- och energiplan på uppdrag av kommunens politiker. Den innehåller högt uppsatta, nödvändiga mål som Helsingborgs Kommun inte kan nå utan att vi helsingborgare hjälper till och jobbar åt samma håll.

Vad innebär det att skriva på?

Genom att skriva på avtalet lovar du att genomföra någon typ av förändring i ditt liv för att bidra till en mer hållbar stad och i förlängningen en mer hållbar värld. I utbyte blir du en av många helsingborgare som tillsammans bildar ett nätverk där vi tillsammans kan inspirera varandra, prata och göra skillnad!

Vilka är vi som tagit fram avtalet?

Initiativtagarna till detta avtal är fem dedikerade helsingborgare som tror att vi som medborgare kan göra skillnad och måste agera.

Josefin, Jessica, Tove, Hanna och Jamie