Skip to content

Varför behövs ett lokalt klimatavtal?

För att skapa ett mer hållbart samhälle har Helsingborg stad tagit fram en klimat- och energiplan på uppdrag av kommunens politiker. I den står det bland annat att: 

  • Helsingborg ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser redan år 2035, där Sverige har satt målet till år 2045.
  • Utsläppen från vägtrafiken ska ha minskat med 80% till år 2030 (jämfört med 2010).
  • Vårt avfall per person ska minska från 500 till 320 kg till år 2020.
  • Utsläppen från vår totala privata konsumtion ska ha minskat till 1-2 ton/invånare senast år 2045 (2015 låg den på ca 11 ton/inv). Det innebär en minskning på 12-15 % per år.
  • Inget onödigt matavfall i Helsingborg år 2020.

Dessa är högt uppsatta, nödvändiga mål som Helsingborgs Kommun inte kan nå utan att vi helsingborgare hjälper till och jobbar åt samma håll. 

Det är här du kommer in i bilden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken genom att börja göra de förändringar i vår vardag som krävs. Dessutom, ju fler vi är som vill vara med ju större skillnad kan vi göra och desto mer kan vi kräva från kommunen och våra politiker. Därför har vi tagit fram ​Helsingborgarnas klimatavtal​. 

Avtalet är ett sätt att säga att du vill hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle. Vi tror att vägen framåt är genom att hela tiden göra små och stora förändringar i vardagen. Som ett första steg kan du gå in på klimatkontot.se. Där får du hjälp med att ta reda på hur din klimatpåverkan är just nu och kan utifrån den välja ut de förändringar du vill börja göra. 

Förutom att berätta för våra politiker att du vill att de ska agera är avtalet ett sätt att säga att du vill hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle. Vi tror att vägen framåt är genom att hela tiden göra små och stora förändringar i vardagen. Som ett första steg kan du gå in på Klimatkontot eller Svalna

Varför ska du skriva på?

Hör Helsingborgarnas röster om klimatavtalet.

Sara
Karsten
Dimitrij
Jennifer