Resurser

På den här sidan kommer det att samlas tips och resurser för hur du kan leva hållbarare i Helsingborg för att vara med och skapa en grönare, skönare stad. Har du förslag på innehåll till sidan, eller vill kanske själv bidra med något? Hör av dig!

Läs mer om…

Verktyg för att beräkna det klimatavtryck

Klimatkontot är framtaget av Svenska Miljöinstitutet och hjälper dig beräkna ditt avtryck genom att du svarar på frågor. Ju mer du svarar på, desto mer exakt blir ditt resultat.

Du kan logga in och spara tidigare resultat för att jämföra med i framtiden

Svalna integrerar med din bank och beräknar ditt klimatavtryck utifrån dina banktransaktioner.

Initialt kan du behöva kategorisera en del transaktioner för att se till att de stämmer, men över tiden så görs detta mest automatiskt.

Du kan sätta mål och se hur ditt utsläpp förändras under året.

En app framtagen av Vattenfall där du får ditt utsläpp genom att svara på flera olika frågor i olika kategorier.

Du kan sedan sätt klimatmål och anta klimatutmaningar.


Tyck till om kommunen!

Vad skulle kommunen kunna göra för att det ska bli lättare att vara en hållbar Helsingborgare? Klicka på knappen nedan och fyll i ditt förslag här så skickar vi det sedan vidare till rätt avdelning på kommunen eller rätt politiker. Om vi trycker på och tycker kan vi skapa förändring!


Läs våra nyhetsbrev!

Då och då skickar vi ut nyhetsbrev till alla som skrivit på Helsingborgarnas klimatavtal. De innehåller tips och utmaningar så väl som info om vad som är på gång.