Barnens klimatavtal

Hur tror du att världen ser ut när du blivit vuxen? Kommer den att vara annorlunda från idag? Kanske har du hört att klimatet håller på att förändras och att det är vi människor som orsakar det. Men än så länge är kan vi fortfarande rädda världen om vi hjälps åt!

Det kan kännas orättvist att alla barn och unga som växer upp idag har en framtid som påverkas så mycket av vad vuxna gör och har gjort. Men det är häftigt att veta att vi alla kan vara del av lösningen och skapa en framtid som vi alla kan leva och må bra i.

Kommunen som vi bor i, Helsingborgs stad, gör redan mycket för att skapa en hållbarare stad. De vill att vi ska minska våra utsläpp, vårt skräp, slösa mindre mat och köra mindre bil. Även vi vanliga invånare i staden måste hjälpa till, särskilt alla vuxna! Ju fler vi är som är med och gör små förändringar desto mer kan vi uppnå!

När du skriver på Barnens Klimatavtal säger du till alla vuxna att du tycker att de borde göra allt de kan för att du och andra barn ska få en bra framtid att leva i. Du kan också fundera på om det finns något som du själv kan göra.